Medlemsaften i Varde Teater- og Musikhus

Som noget nyt lancerer kunstnerisk udvalg medlemsaftener, hvor 7-kantens medlemmer kan mødes, få en kop kaffe og vigtigst af alt stille spørgsmål, som de har til foreningen.

Første møde bliver

onsdag den 19. januar kl. 19 – 21

og bliver således også lidt af en nytårskur.

Program for aftenen:

 • Velkomst og et par fællessange.
 • Repertoireplan for 2022.
 • Kaffebord og ”Spørgehjør’en”, hvor medlemmer af bestyrelsen, kunstnerisk udvalg og andre vil forsøge at besvare spørgsmål. Der kan forekomme spørgsmål, som ikke kan besvares på stedet, men det er hensigten, at de er besvaret i det referat, der bliver sendt ud efter mødet.
 • Forslag til kommende møder.
 • Gå-hjem-sang.

Mødet afholdes i Varde Teater- og Musikhus, Vestervold 11 C, 6800 Varde

På kunstnerisk udvalgs vegne

Hans Gundesen og Jens Jager

Referat af medlemsaftenen

Jens Jager og Hans Gundesen fra kunstnerisk udvalg bød velkommen til de knap 40 fremmødte medlemmer.

Herefter blev der sunget et par sange.

*

Bestyrelsesmedlem og formand for kunstnerisk udvalg fortalte om planerne for det kommende repertoire, der pt. ikke er helt på plads. Årsagen er blandt andet, at processen med etableringen af det nye teater- og musikhus vil have indflydelse på, hvilke forestillinger, der kan afvikles hvornår og hvor.

 • ”Skatteøen” har premiere fredag den 25. februar.
 • Ungdomsholdets forestilling har premiere den 11. marts.
 • Børneteaterfestivalen afvikles 2. og 3. april.
 • Varde Sommerspil ”Jesus Christ Superstar” har premiere den 30. juni.
 • ”Varde Brænder”, som er en del af Middelalderfestivalen, præsenteres i sidste weekend i august.
 • Krybbespillet i Sct. Jacobi Kirke forventes at blive spillet i en anden version i december 2022.

Herefter var der kaffebord og ”spørgehjør’en”, hvor vi blandt andet drøftede byggeprocessen med det nye teater- og musikhus, hvor 7-kanten og MusicalTalentSkolen Varde bliver de primære brugere.

Der var enighed om, at vi skal lægge et repertoire, der både skal tilgodese publikum, men også medlemmernes ønsker i forhold til at medvirke.

Vi kan evt. på et senere møde drøfte, hvad ”god, dramatisk kunst” dækker (som er nævnt i vores vedtægters formålsparagraf).

*

Jens Jager og Hans Gundesen takkede for det flotte fremmøde, og aftenen blev afsluttet med en sang.