7-kantens bestyrelse afholder løbende møder, hvor de tager aktuelle emner i 7-kanten op for kontinuerligt at forbedre 7-kanten som teaterforening.

Alle medlemmer er velkomne til at indsende forslag til emner, der bør drøftes i bestyrelsen.

Forslag skal sendes til 7-kanten@7-kanten.dk senest 2 uger før næste bestyrelsesmøde, for at komme på dagsordenen.

KOMMENDE BESTYRELSESMØDER:

Mandag den 9. januar 2023 kl. 19.00.

Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19.00.

Torsdag den 9. marts 2023 kl. 19.00.

Generalforsamling: Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00 i Varde Teater- og Musikhus.

7-kantens bestyrelse består af en formand, en næstformand, fem øvrige medlemmer og to suppleanter. Derudover deltager 7-kantens daglige leder også i bestyrelsesmøderne.

Du kan læse mere om bestyrelsesmedlemmerne her.

***