7-kantens bestyrelse afholder løbende møder, hvorpå de tager aktuelle emner i 7-kanten op, for kontinuerligt at løse problemer og forbedre 7-kanten som forening.

Alle medlemmer er velkomne til at indsende forslag til emner der bør drøftes i bestyrelsen.

Forslag skal sendes til 7-kanten@7-kanten.dk senest 2 uger før næste bestyrelsesmøde, for at komme på dagsordenen.

 

KOMMENDE BESTYRELSESMØDER

20. juni kl. 17.00

22. august kl. 17.00

31. oktober kl. 17.00

13. december kl. 17.00

20 februar 2020 kl. 17.00

 

7-kantens bestyrelse består af en formand, en næstformand, 5 øvrige medlemmer og 2 suppleanter. Derudover deltager 7-kantens daglige leder også i bestyrelsesmøderne. Du kan læse mere om bestyrelsesmedlemmerne her.