7-kantens bestyrelse afholder løbende møder, hvor de tager aktuelle emner i 7-kanten op for kontinuerligt at forbedre 7-kanten som teaterforening.

Alle medlemmer er velkomne til at indsende forslag til emner, der bør drøftes i bestyrelsen.

Forslag skal sendes til 7-kanten@7-kanten.dk senest 2 uger før næste bestyrelsesmøde, for at komme på dagsordenen.

KOMMENDE BESTYRELSESMØDER

Onsdag den 2. februar 2022 kl. 19.00

Onsdag den 2. marts 2022 kl. 19.00

Generalforsamling tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19.00

7-kantens bestyrelse består af en formand, en næstformand, fem øvrige medlemmer og to suppleanter. Derudover deltager 7-kantens daglige leder også i bestyrelsesmøderne.

Du kan læse mere om bestyrelsesmedlemmerne her.

***