7-kantens bestyrelse afholder løbende møder, hvor de tager aktuelle emner i 7-kanten op for kontinuerligt at forbedre 7-kanten som teaterforening.

Alle medlemmer er velkomne til at indsende forslag til emner, der bør drøftes i bestyrelsen.

Forslag skal sendes til 7-kanten@7-kanten.dk senest 2 uger før næste bestyrelsesmøde, for at komme på dagsordenen.

KOMMENDE BESTYRELSESMØDER:

Torsdag den 6. oktober kl. 19.00.

Mandag den 31. oktober kl. 19.00.

Torsdag den 8. december kl. 19.00.

Mandag den 9. januar 2023 kl. 19.00.

Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19.00.

Torsdag den 9. marts 2023 kl. 19.00.

Generalforsamling: Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00 i Varde Teater- og Musikhus.

7-kantens bestyrelse består af en formand, en næstformand, fem øvrige medlemmer og to suppleanter. Derudover deltager 7-kantens daglige leder også i bestyrelsesmøderne.

Du kan læse mere om bestyrelsesmedlemmerne her.

***