7-kantens bestyrelse afholder løbende møder, hvorpå de tager aktuelle emner i 7-kanten op, for kontinuerligt at løse problemer og forbedre 7-kanten som forening.

Alle medlemmer er velkomne til at indsende forslag til emner der bør drøftes i bestyrelsen.

Forslag skal sendes til 7-kanten@7-kanten.dk senest 2 uger før næste bestyrelsesmøde, for at komme på dagsordenen.

 

KOMMENDE BESTYRELSESMØDER

Generalforsamling tirsdag den 8. september kl. 19.00 i Smedeværkstedet i Varde. Se den foreløbige dagsorden her.

7-kantens bestyrelse består af en formand, en næstformand, 5 øvrige medlemmer og 2 suppleanter. Derudover deltager 7-kantens daglige leder også i bestyrelsesmøderne. Du kan læse mere om bestyrelsesmedlemmerne her.