7-kantens bestyrelse afholder løbende møder, hvor de tager aktuelle emner i 7-kanten op for kontinuerligt at forbedre 7-kanten som teaterforening.

Alle medlemmer er velkomne til at indsende forslag til emner, der bør drøftes i bestyrelsen.

Forslag skal sendes til 7-kanten@7-kanten.dk senest 2 uger før næste bestyrelsesmøde, for at komme på dagsordenen.

 

KOMMENDE BESTYRELSESMØDER

7-kantens bestyrelse består af en formand, en næstformand, fem øvrige medlemmer og to suppleanter. Derudover deltager 7-kantens daglige leder også i bestyrelsesmøderne.

Du kan læse mere om bestyrelsesmedlemmerne her.

***

Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 17.00

Torsdag den 26. november 2020 kl. 17.00

Onsdag den 6. januar 2021 kl. 17.00

Møderne holdes på Kærvej.

Generalforsamling tirsdag den 30. marts 2021 kl. 19.00.