Teatret 7-kanten afholder årligt generalforsamling for alle foreningens medlemmer, som et forum for at drøfte foreningens virke og opdatere medlemmerne om, hvad der organisatorisk sker i 7-kanten.

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19.00 i

Smedeværkstedet, Vestervold 11B, 6800 Varde.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af foreningens årsbudget og kontingentsatser
 5. Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand. Sker i ulige år
 8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  • På valg:
   • Toke Ølgaard (modtager genvalg)
   • Rune Søgaard Pedersen (modtager genvalg)
   • Jonas Flindt-Christensen (modtager ikke genvalg)
 9. Valg af to suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på generalforsamlingen SKAL være underskrevet af stilleren og skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Regnskab for 7-kanten 2023 samt budget for 2024.

Bestyrelsens beretning 2023.

Referat af generalforsamlingen 2024.

Teatret 7-kantens vedtægter.