7-kanten afholder årligt generalforsamling for alle foreningens medlemmer, som et forum for at drøfte problemer, opdatere medlemmer på, hvad der sker i 7-kanten, samt flere ting.

Generalforsamlingen 2020 finder sted d. 24. mart kl. 19 i 7-kanten, Vesterled 52, 6851 Janderup

 

Foreløbig dagsorden til ordinær generalforsamling 20

Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 19
7-Kanten, Vesterled 52, 6852 Janderup

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af foreningens årsbudget og kontingentsatser
 5. Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  • På valg:
   • Toke Ølgaard
   • Henrik Bruun Kornerup
   • Heine Bønsøe Nissen
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på generalforsamlingen SKAL være underskrevet af stilleren og skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.