7-kanten afholder årligt generalforsamling for alle foreningens medlemmer, som et forum for at drøfte problemer, opdatere medlemmer på, hvad der sker i 7-kanten, samt flere ting.

 

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2019

Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19
7-Kanten, Vesterled 52, 6852 Janderup

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af foreningens årsbudget og kontingentsatser
 5. Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson
 6. Behandling af indkomne forslag
  • Bestyrelsens forslag: Ændring af vedtægter
 7. Valg af formand
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  • På valg:
   • Niels Bach (genopstiller)
   • Ulla Adolf (genopstiller)
   • Bodil Bjerre Jensen (genopstiller)
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på generalforsamlingen SKAL være underskrevet af stilleren og skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.