7-kanten afholder årligt generalforsamling for alle foreningens medlemmer, som et forum for at drøfte foreningens virke og opdatere medlemmerne på, hvad der organisatorisk sker i 7-kanten.

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2020

Tirsdag den 8. september 2020 kl. 19.00 i Smedeværkstedet, Vestervold 11 B, 6800 Varde

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af foreningens årsbudget og kontingentsatser
 5. Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  • På valg:
   • Toke Ølgaard
   • Henrik Bruun Kornerup
   • Heine Bønsøe Nissen
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på generalforsamlingen SKAL være underskrevet af stilleren og skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Bestyrelsens årsberetning 2019.

Her kan du læse referatet af generalforsamlingen 2020.

 

Næste ordinære generalforsamling: Tirsdag den 30. marts 2021 kl. 19.00.