Velbesøgt generalforsamling i Smedeværkstedet

75 medlemmer deltog i 7-kantens ordinære generalforsamling i Smedeværkstedet den 8. september.

Der var genvalg til bestyrelsen til Henrik Bruun Kornerup og Toke Ølgaard.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Rune Søgaard Pedersen, og Camilla Platz og Bodil Bjerre blev valgt som suppleanter.

Den nye bestyrelse er sammensat således:

Inge Vad Wodskou (formand)

Flemming Andersen

Ulla Adolf

Henrik Bruun Kornerup

Toke Ølgaard

Jan Wessel Rasmussen

Rune Søgaard Pedersen

Suppleanter:

Camilla Platz

Bodil Bjerre

* * *

Henrik Platz blev valgt som revisorsuppleant. I forvejen er Bent Peter Larsen og Kaj Lykke Sørensen revisorer. Bent Peter Larsen er på valg i 2021 og Kaj Lykke Sørensen er på valg i 2022.