Til brug i forbindelse med forestillinger præsenteret af 7-kanten

Jeg giver hermed tilladelse til, at 7-kanten må benytte og opbevare mine kontaktoplysninger jf. 7-kantens privatlivspolitik. Desuden giver jeg tilladelse til, at oplysninger som navn, e-mailadresse og mobilnummer må videregives til forestillingsledere og instruktører på de hold, jeg er deltager på. 

Derudover giver jeg tilladelse til at 7-kanten må benytte billeder, video og tekst materiale, hvor jeg medvirker, i trykte og digitale medier.

Tilladelsen giver lov til at benytte billeder, video samt andet materiale sammen med mit navn under forudsætning af, at hverken mit cpr.nr. eller andre personoplysninger videregives, samt at billederne bliver brugt i en sammenhæng, der er ikke krænkende for mig som person.

Jeg kan til enhver tid tilbagetrække mit samtykke, dog ikke for allerede trykt materiale*. Henvendelse skal ske skriftligt til 7-kanten på ole@7-kanten.dk.

* Vi gør opmærksom på, at nogle søgemaskiner indekserer billeder fra hjemmesider. Det betyder, at selv om 7-kanten fjerner billedet fra sin hjemmeside, kan billedet i nogle tilfælde stadig søges frem via en søgemaskine.