Rigtig glædelig jul og godt nytår!

2023 blev igen et travlt år i 7-kanten, både med hensyn til forestillinger, men også det store arbejde, der har været i forbindelse med det kommende Varde Teater- og Musikhus.

Årets forestillinger
Året begyndte med “Ghost the Musical” baseret på filmen af samme navn. Det blev en kæmpe succes, som blev rost af mange og blev efterfulgt af børneteaterfestivalen med en stuvende fuld sal til forestillingerne. Ungdomsholdet gav os en smagsprøve på den gode gamle revytradition med “Det lugter lidt af ungdom.” Et nyt kapitel blev skrevet, og latteren fyldte salen! Sommerspillet “De tre musketerer” var en sjov og underholdende musical med mange gode sange, storslået scenografi og fantastiske kostumer. En stor del af æren omkring vores forestillinger skyldes alle de frivillige medlemmer, som investerer en stor del af deres tid i 7-kanten, samt det fast personale – TAK for jer!

På publikumssiden til sommerspillet oplevede vi, at publikumstallet steg i forhold til sidste år, hvilket er glædeligt, men desværre stadig lidt i underkanten af det budgetterede. Vi er dog ikke de eneste som er ramt af lavere publikumstal; alle vores kolleger i MusicalForum oplevede det samme, og sammen arbejder vi på at finde løsninger til, hvordan vi igen kan få flere publikummer ind til forestillingerne.
I september introducerede vi en ny satsning med “En verden af musicals” og planlægger nu at gøre dette til en årlig begivenhed med flere koncerter og musikalske oplevelser, som skal afvikles i Medborgerhuset, indtil det nye Varde Teater- og Musikhus står klar. I første halvdel af november spillede vi Andreas Garfields drama “Hjem kære hjem” i 7-kantens teatersal. Det var et fortættet drama om en hjemvendt soldat. Forestillingen var en stor kunstnerisk succes, der høstede meget ros hos publikum.
Senere i november havde vi igen “Krybbespillet” i samarbejde med Varde Kirke, og vi afsluttede året med endnu en teaterkoncert denne gang med juletema. Den næste teaterkoncert er planlagt til april 2024. Henover året har Eventholdet på formidabel vis flere gange repræsenteret 7-kanten, både med forestillinger på biblioteket i forbindelse med VAKS-aktiviteterne, og til en lang række arrangementer i Varde Handel samt Henne Strand Life, Halloween i Varde Sommerland m.v.

Varde Teater- og Musikhus
Den 28. oktober 2022 præsenterede vi vinderprojektet til det kommende Varde Teater- og Musikhus, som er udformet af arkitektfirmaet “Leth og Gori”. Gennem hele året har vi arbejdet intenst med udviklingen af det kommende “Teater- og Musikhus” både i bestyrelsen, men også i en række nedsatte grupper, hvor de forskellige afdelinger i 7-kanten er repræsenteret, således at vi sikrer os, at vi får det mest optimale hus.
Desværre oplevede vi også, som mange sikkert har bemærket i medierne, at der  er opstået en udfordring i forhold til opførelsen af det nye hus, pga. jordforurening under det nuværende hus. I 7-kanten har vi flere gange spurgt ind til jordforureningen, som alle vidste var der, men hver gang er vi blevet forsikret om, at det var der taget højde for – det viste sig desværre ikke at være tilfældet.
På baggrund af jordforureningen har byrådet ønsket at få gransket projektet yderligere, da oprensningen væsentligt overstiger det afsatte beløb.
Det betød, at vi på et styregruppemøde i september desværre var nødt til at træffe beslutning om at sætte projektet på pause i ca. 10 måneder til 1. juli 2024 – dette er siden, i november, blevet ændret til 30. april 2024. På trods af pausen har vi som aftalt ryddet det midlertidige hus, så der kan blive mulighed for at foretage yderligere undersøgelser. Der vil stadig blive søgt fondsmidler, og der vil stadig være dialog mellem de involverede aktører.
Vi er stadig meget optimistiske, og der er stadig politisk opbakning til projektet – så selvfølgelig kommer der et hus!

Når der opstår sådan en pause, vil nogle måske tænke, at det vil give mulighed for at ændre i projektet eller lave et helt nyt projekt. Det er ikke tilfældet. Når projektet går i gang igen, er det med det allerede fastlagte projekt. Det nye hus vil indeholde en stor sal, som vil have plads til ca. 250 siddende og 5-600 stående publikummer. Der er enighed blandt alle involverede aktører om, at det er en fornuftig størrelse. Der findes andre sale i Varde Kommune med plads til samme antal publikummer, men her er det vigtigt at være opmærksom på, at salene ikke vil tilbyde de samme faciliteter. Den nye sal vil være optimeret både i forhold til scenestørrelse samt bag- og sidescener m.v. – og huset vil blive et kulturelt vartegn for Varde Kommune.
Efter rømningen af det midlertidige teaterhus er vi rykket tilbage til Janderup, men vi må se i øjnene, at der ikke er plads til alle vores aktiviteter såsom at øve sommerspil m.v. Det giver også udfordringer med hensyn til, hvilken type forestillinger vi har mulighed for at opføre, da vi ikke længere har en stor scene. Derfor er der blevet og arbejdes der stadig på, i samarbejde med Varde Kommune, at finde egnede lokaler til 7-kantens aktiviteter i de kommende år. I indeværende sæson øver børneholdene på Frelloskolen, og indtil nu har Ungdomsholdet været på Musik & Billedskolen – fremadrettet flytter de dog til 7-kanten i Janderup.

7-kanten får støtte til Tøjhuset af Norlys Vækstpulje

Norlys Vækstpulje støtter 7-kanten med 400.000 kr. til Tøjhuset, som er en vigtig del af det kommende Varde Teater- og Musikhus.

Vi er rigtig glade for bevillingen fra Norlys Vækstpulje, som betyder, at Tøjhuset nu er tættere på at blive en realitet.

Tøjhuset skal blandt andet rumme 7-kantens righoldige kostumeudlejning, som udlejer kostumer til både privatpersoner men også til andre teatre og tv- og filmproduktioner. 

De mange kostumer er for en stor dels vedkommende skræddersyet af 7-kantens dygtige syersker, der bemander systuen minimum tre dage om ugen. Frem mod premieren på Varde Sommerspil arbejder de endda i femholdsskift.

Tak for 2023 – Velkommen 2024!
Et stort tak til alle vores medlemmer for jeres dedikation og arbejde i 2023. Vi ser frem til et fortsat frugtbart samarbejde i 2024.
Hele bestyrelsen ønsker jer og jeres familier en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

  • – Husk at holde øje med vores kommende arrangementer på hjemmesiden, via nyhedsbrevene og på SoMe og fortsæt med at støtte 7-kanten!

 
Julehilsener

Jan Wessel Rasmussen
Bestyrelsesformand