Fyrtøjet – en gnist i Andersens liv

 

Det er stadig for tidligt at sige noget præcist om forestillingen til næste år, da den stadig er i skrivefasen, men vi kan sige så meget, at der er ikke mindre end 37 navngivne roller i stykket.

Og der er brug for alle typer

 • Unge og gamle
 • Smarte og udslidte
 • Børn
 • Voksne
 • Modne

 

Meld dig allerede nu til audition via denne formular

 

Den finder sted i weekenden den 1-3 november.

 

Auditionmateriale

 

FYRTØJET – sådan er forestillingen:

Musicalen ”Fyrtøjet” bygger på H.C. Andersens berømte eventyr af samme navn, og er som udgangspunkt en familieforestilling der favner bredt.

Selve grundhistorien er den du kender:

Soldaten der kommer hjem fra krigen og møder heksen, hundene og bliver hovedrig, for derefter at formøble både penge og kærligheden til prinsessen.

Dekoration og kostumer er klassiske i den forstand, at vi viser bygninger, tøj og virkemidler (regi) som det så ud i 1800-tallet – dette for at bibringe historien et både autentisk og eventyrligt præg, som børn, unge og voksne kan forholde sig til.

Med den dybeste respekt for det originale værk og Andersens ord, har vi digtet videre og blandt andet udviklet store spektakulære kro- og byscener, hvor musik, sang og dans krydrer fortællingen.

Sideløbende med den klassiske historie følger vi forfatteren H.C. Andersen på sidelinjen – han digter så at sige historien efterhånden som den spilles, og er både iagttagende, kommenterende og medspillende undervejs.

Vi vil gerne vise, at H.C. Andersen var meget mere end en mand med høj hat og poesi i årerne; vi kommer omkring hans dybt splittede sind, hans mindreværd og – ikke mindst – hans egen bristede drøm om kærligheden.

Sproget er på en gang klassisk og så alligevel opdateret, så nutidens børn og unge kan forstå det. Både replikker og sangtekster forholder sig generelt nutidigt til ord og vendinger, men sproget har enkelte steder også direkte referencer til det originale værk (primært i forbindelse med direkte tale fra eventyret).

Indholdsmæssigt er ”Fyrtøjet” jo evig aktuel; ærgerrighed, misundelse, kærlighed og jantelov lever i bedste velgående i dag, og er let genkendeligt for publikum – så på den måde har vi mulighed for at ”lege” med aktuelle problemer i en eventyrlig ramme.

”Fyrtøjet” har, som alle andre af H.C. Andersens kunsteventyr, to lag – det man ser og oplever i ”nuet”, og alt det der fortælles mellem linjerne.

Vi vil gerne komme omkring begge lag, så børn og unge begejstres af handlingerne, og det voksne publikum ydermere kan reflektere og drage paralleller til den verden vi kender i dag.

Udpluk af de mange roller i forestillingen

 • H. C. Andersen
 • Soldaten
 • Kongen
 • Dronningen
 • Prinsessen
 • Heksen
 • Korporal
 • Soldater
 • Marie
 • Peder
 • 3 Hunde
 • Gadepiger
 • Smedemester Rasmussen
 • Slagtermester Jensen
 • Kroejer Juhl
 • Karen Juhl
 • Hattemager Dorch
 • Bageren
 • Apoteker Poulsen
 • Kirsten Poulsen
 • Portner Gomard
 • Cigarmager Olesen
 • Bødker Pedersen
 • Skrædderen
 • Skræddersvenden
 • Skomageren
 • Kusken, Jonas Collin
 • En klovn
 • Klodshans
 • Svinedrengen
 • Store Claus
 • Lille Claus
 • Kejseren fra ”Kejserens nye klæder”
 • Kejseren af Kina
 • Skorstensfejeren
 • Hyrdinden
 • Den grimme ælling
 • Hofdamer
 • Borgere
 • Godtfolk.

Rollen som H. C. Andersen spilles af Martin Brygmann.

Om Audition

Til forestillingen skal der bruges ca. 40 voksne og enkelte børn.

Man udvælges efter en audition.

Der vil ved udvælgelsen både blive lagt vægt på teatermæssig kunnen og ikke mindst på typer.

Hvis du ikke kommer med i forestillingen, kan det være fordi din type ikke passede i det puslespil vi skal lægge.

Obligatorisk prøve

Ved audition SKAL man synge én af de opgivne sange. Der gives IKKE dispensation for dette.

Sangen ”Kongens København” er den mest overskuelige.

Alle børn skal synge ”Kongens København”.

Sangen ligger i et leje. der svarer til sangene i Højskole-sangbogen, hvorfor der ikke tilbydes en dybere udgave.

Det er dit eget ansvar at lære sangen.

 

Kongens København

Uden melodi

 

Med melodi

 

Med sang

Download noder og sang (der er 5 sider)

 

Prinsessesangen

Uden melodi

 

Med melodi

 

Med sang

 

Download noder og sang (der er 5 sider)

 

Soldatens sang

Uden melodi

 

Med melodi

 

Med sang

 

Download noder og sang (der er 5 sider)

På dagen

Inden audition – på audition-dagen – vil du blive målt og der vil blive taget et billede af dig til brug for udvælgelsen.

Ved audition synges den valgte sang.

Efter sangprøven er der en danseprøve. Denne prøve foregår i hold af ca. 8-10 ad gangen, hvorfor der må forventes noget ventetid.

Enkelte auditions vil blive filmet til brug for udvælgelsen. Du vil i givet fald blive orienteret inden. 

 

Særligt for børn

Der laves særlig audition for børn lørdag den 2. november.

Afhængigt af antal tilmeldte foregår denne prøve ca. 9-11.

Prøven er en fællesprøve, hvor alle tilmeldte børn er tilstede på en gang – evt. i to hold, alt efter antal tilmeldte.

Vi vil lege os gennem prøven, så det bliver en god oplevelse.

Prøven består af dramaøvelser, dans og selvfølgelig den indlærte sang.

Sangen synges først i fællesskab, så vi er sikre på, at alle ved hvad det drejer sig om, og slutteligt skal alle synge sangen solo. Ved det sidste er man alene med audition-panelet.

Hvis tidspunktet ikke passer, vil man stadig kunne gå til audition, men det bliver da på lige vilkår med voksne. Man er voksen, hvis man på audition-dagen er fyldt 15.

Særligt for professionelle

Varde Sommerspil er en amatør forestilling og besættes som sådan af amatører.

Vi har dog gennem mange år erkendt, at de helt store roller kræver mere, end vi normalt kan forvente af lokale amatører.

Vi er derfor åbne for bud på rollerne til Fyrtøjet, også fra professionelle. Du skal blot gøre opmærksom på dette i forbindelse med selve prøveaflæggelsen.

Tidspunkt og spørgsmål

Du vil få dag og tid for din audition ca. 10 dage før.

Hvis tidspunktet ikke passer dig, kan du måske få det ændret.

Vi forventer mange til audition og undskylder, hvis vi ikke kan indfri dit ønske om særligt audition-tidspunkt.

 

Skriv til varde-sommerspil@mail.dk hvis du har særlige ønsker om tidspunkt. Spørgsmål om audition kan også rettes direkte til Hans Gundesen på Tlf. 29 39 22 14.