7 kanten Logo09102014

NYHEDER FRA 7-KANTEN

Generalforsamling og valg til bestyrelsen 

Paragraf

Se årsberetningen for 2017 - klik her

Se referatet - klik her

Onsdag, den 21. marts 2018 kl. 19.00 i 7-kantens lokaler i Janderup med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.


2. Formanden redegør for og supplerer bestyrelsens årsberetning til godkendelse. Den skriftlige beretning kan ses på www.7-kanten.dk 14 dage inden generalforsamlingen.


3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.


4. Fremlæggelse af det kommende års budget og kontingentsatser.


5. Forelæggelse af foreningens sæsonplan for den kommende sæson.


6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af formand - Inge Vad Wodskou modtager genvalg.


8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er:


    Henrik Kornerup – modtager genvalg
    Toke Ølgaard – modtager genvalg
    Birthe Christensen– modtager genvalg

    Valg af to suppleanter:
    Heine B. Nissen – modtager genvalg
    Ulla D. Bruun – modtager genvalg

    Valg af revisor:
    Bent P. Larsen – modtager genvalg
    Valg af revisorsuppleant:
    Inge R. Jensen – modtager genvalg


9. Eventuelt.


Stemmesedler udleveres til medlemmer ved indgangen.
Det henstilles, at du har indhentet bekræftelse på, at den kandidat, du agter at foreslå, er villig til at lade sig vælge, idet ingen kan vælges mod sin vilje, jfr. vedtægternes § 4, stk. 5.

Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Forslag, der indkommer efter udsendelse af indkaldelse, vil blive bekendtgjort på hjemmesiden.


VEL MØDT
Venlige hilsner fra
Bestyrelsen

Kostumeudlejning

Mangler du et kostume til en temafest, så læs meget mere her

KostumeForside

Nyhedsmail

Du vil efter tilmeldingen, modtage en mail du skal bekræfte, for at være endeligt tilmeldt vores nyhedsmail.

Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsmail.


facebook_page_plugin