7 kanten Logo09102014

NYHEDER FRA 7-KANTEN

Generalforsamling og valg til bestyrelsen 

Referat fra generalforsamlingen kan du læse her

Bestyrelsens beretning kan du læse her

Paragraf

Tirsdag, den 28. marts 2017 kl. 19.00 i 7-kantens lokaler i Janderup med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formanden redegør for og supplerer bestyrelsens årsberetning til godkendelse. Den skriftlige beretning kan ses på www.7-kanten.dk 14 dage inden generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fremlæggelse af det kommende års budget og kontingentsatser.

5. Forelæggelse af foreningens sæsonplan for den kommende sæson.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af formand. Inge Vad Wodskou modtager genvalg.

8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Per Bennedsen – modtager ikke genvalg

Flemming Andersen – modtager ikke genvalg

Bodil Bjerre Jensen – modtager genvalg      

Valg af to suppleanter:

Niels Bach - modtager genvalg

Valg af en revisor og en revisorsuppleant. 

9. Eventuelt.

Stemmesedler udleveres til medlemmer ved indgangen.

Det henstilles, at du har indhentet bekræftelse på, at den kandidat, du agter at foreslå, er villig til at lade sig vælge, idet ingen kan vælges mod sin vilje, jfr. vedtægternes § 4, stk. 5.
Såfremt der indkommer forslag efter deadline for denne udgave af Nyhedsmailen ”Vi i 7-kanten” og senest 14 dage før generalforsamlingen, vil de fremkomme på www.7-kanten.dk

VEL MØDT.

Venlige hilsner fra
Bestyrelsen

Se alle vore sponsorer -
klik her

Kostumeudlejning

Mangler du et kostume til en temafest, så læs meget mere her

KostumeForside

Nyhedsmail

Du vil efter tilmeldingen, modtage en mail du skal bekræfte, for at være endeligt tilmeldt vores nyhedsmail.

Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsmail.


facebook_page_plugin