7 kanten Logo09102014

NYHEDER FRA 7-KANTEN

Generalforsamling og valg til bestyrelsen

 

Referatet kan du læse her

 

Paragraf

Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 19.00 i 7-kantens lokaler i Janderup med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fremlæggelse af det kommende års budget og kontingentsatser.

5. Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson.

6. Behandling af indkomne forslag i sammendrag:

7. Valg af formand. Inge Vad Wodskou modtager genvalg.

8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

     Per Bennedsen – modtager genvalg
     Flemming Andersen – modtager genvalg
     Erik Dyhr Thomsen – modtager genvalg

     Valg af to suppleanter:
     Kirsten Tandrup – modtager genvalg
     Benny Qvist – modtager genvalg
     Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Stemmesedler udleveres til medlemmer ved indgangen.

Det henstilles, at du har indhentet bekræftelse på, at den kandidat, du agter at foreslå, er villig til at lade sig vælge, idet ingen kan vælges mod sin vilje, jfr. vedtægternes § 4, stk. 5.

De forslag der evt. måtte indkomme inden 14 dage før generalforsamlingen, opdateres på denne side senest den 11.03.2015

VEL MØDT.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Medlemskontingent

MEDLEMSSKAB MEDINDFLYDELSE OG MEDANSVAR I 7-KANTEN

Læs mere om medlemskab - klik her

Se alle vore sponsorer -
klik her

Kostumeudlejning

Mangler du et kostume til en temafest, så læs meget mere her

KostumeForside

Nyhedsmail

Du vil efter tilmeldingen, modtage en mail du skal bekræfte, for at være endeligt tilmeldt vores nyhedsmail.

Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsmail.


facebook_page_plugin