Det er en travl tid

Kære 7-kantere

Det er en travl tid, men også en spændende tid. I øjeblikket sitrer og emmer det af liv i alle afdelinger, og om kun ca. en måned har vi premiere på årets sommerspil, som bliver et brag af en forestilling, med fantastisk scenografi og kostumer, dejlig musik og et vidunderligt cast.

Samtidig er der også godt gang i efterårets forestillinger ”Jeppe på bjerget” og ”Nissen der ikke kunne sige pfffff” – I kan godt glæde jer!

Den 19. marts havde vi generalforsamling
På generalforsamlingen sagde vi farvel til Jonas Flindt-Christensen i bestyrelsen og til Bodil Bjerre Jensen for mange år som både bestyrelsesmedlem og suppleant, men begge er selvfølgelig stadig med i 7-kanten, hvor Bodil som sædvanligt er at finde på Kærvej og Jonas som leder af kunstnerisk udvalg samt medvirkende på scenen – en stor og varm tak til dem begge for deres ihærdige indsats i bestyrelsen.
Samtidig bød vi velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem Julia Søllested og suppleant Thomas Christensen Hansen Høvring.
Efter konstitueringen ser bestyrelsen nu således ud:

Bestyrelse
Formand Jan Wessel Rasmussen (forretningsudvalg)
Næstformand Vibeke Hornbak (forretningsudvalg)
Bestyrelsesmedlem Ulla Adolf
Bestyrelsesmedlem Alice Solveig Nielsen
Bestyrelsesmedlem Julia Søllested
Bestyrelsesmedlem Rune Søgaard Pedersen
Bestyrelsesmedlem Toke Ølgaard

Suppleanter
Gudrun Guðmundsdóttir
Thomas Christensen Hansen Høvring

Der er også sket opdateringer i bestyrelsens kontakt til de enkelte udvalg, det kan I læse mere om
HER.

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har i 2024 foreløbigt arbejdet på flere fronter, her er et udpluk:

Tidsplan og driftsaftale for det kommende Varde Teater og Musikhus
Det forventes at nedrivningen af vores midlertidige teaterhus påbegyndes i august 2024 og et nyt hus kan stå klar i 3. kvartal 2026, men mere information følger når vi har mere konkrete datoer.
På bestyrelses og årsregnskabsmødet d. 16. april fratrådte Erik Buhl som bestyrelsesformand og Jens Mortensen blev valgt til ny bestyrelsesformand.
Der er nu ved at blive udarbejde en organisationsplan, hvor der under byggefonden skal være udvalg/ arbejdsgrupper indenfor relevante områder. 7-kantens ressourcepersoner tænkes i høj grad inddraget i udvalgenes arbejde.

Fundraising til Tøjhuset (kostumeudlejningen).
Der er pt. indsamlet 1.529.712 kr. til Tøjhuset. Heraf har 7-kantens sypiger bidraget med 89.712 kr.
– VIRKELIGT FLOT – og det er fortsat muligt at donere her: MobilePay konto 12923 (Husk at oplyse navn og adresse ved indbetalingen – så er der skattefradrag).

I samarbejde med vores teatervenner i MusicalForum, hvor formændene for hver forening mødes, blev der på vores sidste møde i november taget initiativ til ”En aften med … tanker, idéer og inspiration til udvikling af vores festspil og af kulturlivet” – med foredrag af en fremtidsforsker og efterfølgende debat mellem foreningerne. Aftenen blev afholdt i Frøbjerg d. 15. april og fra 7-kanten deltog medlemmer fra bestyrelsen og kunstnerisk udvalg.
Næste møde i MusicalForum afholdes i november 2024, hvor 7-kanten er vært.

Fortsat samarbejde mellem 7-kanten, Musik & Billedskolen, Smedeværkstedet og Ungdomsskolen

Foreningen Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, som er et samarbejde mellem 8 kommuner og mere end 70 kultursteder. Foreningen danner netværk og understøtter tværgående kulturprojekter.
Vi deltog torsdag d. 18. april til generalforsamlingen i Skive.
Generalforsamlingen var desværre uden det store faglige indhold, men vi fik en god snak med vores teaterkolleger.
Instruktørerne fra Ungdomsholdet var indstillet til ”Kulturvækstprisen” men prisen gik til ”Justerbar” fra Huset no 7 i Herning. Bestemt en værdig prisvinder.

Det årlige dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid i Varde Kommune, hvor vi drøfter vores opnåede mål og fokus på fremtidige mål.
Mødet indgår som en del af partnerskabsaftalen med Varde Kommune og afholdes normalt i efteråret, men pga. det store arbejde omkring Varde Teater og Musikhus blev det besluttet at udskyde mødet for 2023 til dette forår.
Vores møde for 2024 forventes afholdt i efteråret.

Fortællefestival efter oplæg fra Varde Bibliotek og i samarbejde med foreningerne i Varde Kommune.
7-kanten er kommet med input til udviklingen af festivalen og skal også deltage aktivt.
Foreningen ”Kunst ud til Folket” er blevet inviteret til at udvikle fortællefestivalen, fordi de har et
alternativt blik på børns møde med kunst, historie, litteratur med fuld fokus på børns egen
opfindsomhed, leg og fantasi, og at dette er en uundværlig ingrediens i læring og dannelse.

Faciliteterne i Arnbjerg
Særligt el-faciliteterne i Arnbjerg har gennem mange år været i dårlig forfatning, derfor er der afholdt flere møder mellem 7-kanten, Open Air og Varde Kommune omkring en opgradering af alle faciliteter og anvendelsen af området, for at sikre at det også fremtidigt er muligt at afholde arrangementer i Arnbjerg.
Foreløbigt har det resulteret i at el-anlægget opdateres med en ny el-tavle som kan dække vores behov.
Desværre bliver det først efter afslutningen af dette års Open Air.

Planer for publikums- og medlemsudvikling

Opdaterede rammebeskrivelser for de enkelte udvalg i 7-kanten, som udvalgene skal kvalificere yderligere i forbindelse med opstarten af den kommende sæson.

Snart vil vi også kunne præsentere næste års sommerspil – det ser vi virkelig meget frem til.

Aktiviteter
Børnehold:

Der udbydes to blandede hold for elever fra 3. til og med 7. klasse. Børneudvalget har også et ønske om at udbyde et ”Lillehold” for elever fra børnehaveklasse til og med 2. klasse, men vi mangler en instruktør. Skulle du eller måske én du kender have lyst og kompetencer til at varetage opgaven, så tag meget gerne kontakt til Rikke Antonsen.

Alle børnehold øver på Frelloskolen frem til februar.

Eventhold

Der er et stort ønske om flere deltagere på Evenholdet. Skulle man gå med et ønske om at være med kan man kontakte Rikke Schlüter.

Eventholdet deltager i forskellige sammenhænge og er ved forskellige arrangementer rundt om i kommunen ambassadører for 7-kanten og bidrager til kulturelle arrangementer. På den måde er de med til at skabe opmærksomhed om foreningen og vores aktiviteter.Husk at holde øje med vores kommende arrangementer i nyhedsbrevene, her på hjemmesiden og på SoMe og fortsæt med at støtte 7-kanten!

Hermed ønskes I alle en rigtig god sommer fra hele bestyrelsen. Vi ses jo nok i Arnbjerg til ”Baronessen fra benzintanken”.

Mange hilsener

Jan Wessel Rasmussen
Formand