Varde Sommerspil 2022 –
Jesus Christ Superstar

“TÆNK PÅ ANDET END VOR FREMTID – 
TÆNK PÅ TIDEN HER OG NU – 
GLEM AT TÆNKE PÅ I MORGEN – 
TÆNK PÅ DAGEN LIGE NU” 

”Jesus Christ Superstar” er en stor historie – måske den største af dem alle. Historien om et opgør i en tid for længe siden – en tid med undertrykkelse og krige, som tog deres udspring i religion og magt. Desværre ligner det jo til forveksling den verden vi kender i dag, idet vi på det punkt ikke er nået meget længere. Denne musical er altså ikke bare en ”gammel kanin” der er trukket op af hatten – det er en virkelighedsnær og eviggyldig fortælling, der fint beskriver vor tids små såvel som store spørgsmål og kriser.

Tonen er moderne og stilen ungdommelig, og budskabet er ikke til at tage fejl af; ”kærlighed – mest af den næstekærlige slags”.

”Jesus Christ Superstar” er en såkaldt gennemkomponeret musical, hvor hele forestillingen bliver fortalt gennem 24 sange. Historien er Jesu sidste dage set fra den mere og mere skeptiske Judas´ side. Vi ser, hvordan hans tiltro til Jesus vakler, hvilket til sidst får ham til at angive denne til den jødiske autoritet. Derpå følger domfældelse og henrettelse, alt skildret i musik, sang, dans og store optrin. 

Carsten Friis
Instruktør

* * *

Jesus Christ Superstar får premiere torsdag den 30. juni på Friluftsscenen i Varde.

Spilleperiode: 30. juni – 16. juli 2022.

Der skal udelukkende medvirke voksne skuespillere i forestillingen. Det vil sige, at man skal være fyldt 15 år på premieredatoen.

Både amatører og professionelle kan tilmelde sig til audition, der afholdes lørdag og søndag den 30. og 31. oktober i Varde Teater- og Musikhus, Vestervold 11 C, 6800 Varde.

Vi forventer at skulle have 45 medvirkende (rollehavende + ensemble) på scenen. Der bliver desuden etableret et stationært kor, som placeres sammen med orkestret.

Du tilmelder dig audition HER.

Følgende solistroller skal besættes:

Rolle: Jesus (frelseren)

Scenealder: 30-35 år

Stemmetype: tenor (A2–G5)

Tekst og noder

Lydfil


Rolle: Maria Magdalene (den kvinde, der kommer tættest på Jesus)

Scenealder: 20-30 år

Stemmetype: mezzo-sopran (F3–E♭5) 

Tekst og noder

Lydfil

Rolle: Pontius Pilatus (romersk præfekt – ansvarlig for domsfældelsen af Jesus)

Scenealder: 45-55 år

Stemmetype: baryton/tenor (A2–B♭4) 

Tekst og noder

Lydfil

Rolle: Kajfas (jødisk ypperstepræst – modstander af Jesus)

Scenealder: 35-60 år

Stemmetype: bas (C♯2–F4) 

Tekst og noder

Lydfil

Rolle: Annas (jødisk ypperstepræst – modstander af Jesus)

Scenealder: 35-60 år

Stemmetype: kontratenor (G2–D5)

Tekst og noder

Lydfil


Rolle: Herodes (konge)

Scenealder: 35-60 år

Stemmetype: baryton (C♯3–G4)

Tekst og noder

Lydfil


Rolle: Peter (en af Jesus´ nærmeste disciple)

Scenealder: 25-35 år

Stemmetype: baryton (A2–G4) 

Tekst og noder

Lydfil


Rolle: Simon (en af Jesus´ nærmeste disciple)

Scenealder: 25-35 år

Stemmetype: tenor (G3–B4) 

Tekst og noder

Lydfil

De øvrige disciple skal have en scenealder på 20-35 år.

Tekst og noder

Lydfil


Ensemble

Tekst og noder

Lydfil

I det tidsbillede og den vinkel vi planlægger at give forestillingen, overvejer vi i højere grad at bruge kvinder/piger som solister, hvor det kan styrke fortællingen. Kvinder/piger skal altså ikke lægge noget i, at der umiddelbart og traditionelt ikke er så mange kvinde- og pigeroller.

Hvis det kan give mening, vil der blive flere, men det kan vi først sige, når holdet skal sættes.

Hans Gundesen
Forestillingsleder

Du tilmelder dig audition HER.